Xin giới thiệu tài liệu học tập Sách Hướng Dẫn - di sản thiêng liêng của Nữ Tu Chúa Quan Phòng, với những lời dạy bảo của Đấng Sáng Lập để lại cho các nữ tu của ngài. Tài liệu này nhằm giúp chúng ta có thể học hỏi, và tìm hiểu cách dễ dàng hơn. 

 

 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ